Compliance als Succesfactor

afbeelding Waarom doen we het eigenlijk

“Compliance heeft vaak een negatieve bijklank: toezicht op naleving van veel, soms zelfs tegenstrijdige regels, die het ondernemen onnodig bemoeilijken. Dit is een gemiste kans. Compliance zou juist als positief moeten worden gezien! Compliancemanagement is de basis voor verantwoord ondernemen en draagt bij aan een betere verstandhouding tussen bedrijfsleven en samenleving en tussen bedrijven en hun toezichthouders. Dan moet een bedrijf het wel goed organiseren, het breder trekken dan wet- en regelgeving en werken aan een positieve compliance-cultuur en –attitude in alle lagen van de organisatie. De nieuwe ISO-richtlijn voor compliancemanagement helpt hierbij.”

Lees de rest van het artikel hier!

Introductieseminar Compliancemanagement

Introductieseminar Compliancemanagement
 • 27 mei 2015, Jaarbeurs Utrecht
 • 13.00 – 17.00 uur
 • € 295,00
 • inclusief de Nederlandse vertaling van NEN-ISO 19600
Tijdens dit seminar wordt de Nederlandse vertaling gelanceerd van NEN-ISO 19600. Deze internationale richtlijn voor compliancemanagement helpt organisaties met het borgen van de naleving van wet- en regelgeving, maar ook bij het voldoen aan allerlei andere eisen, zoals klanteneisen, interne gedragscodes en branche-afspraken.
Programma
Dagvoorzitter is Sylvie Bleker-Van Eyk, Director bij Deloitte Risk Services BV en voorzitter NEN normcommissie compliancemanagement. De dag gaat in op de ontwikkeling, inhoud en toepassing van ISO 19600 en is gevuld met bijdragen van:

 • Jaap Cats, Afdelingshoofd toezicht en handhaving, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
 • Dick Hortensius, Senior consultant NEN
 • Muel Kaptein, Partner at KPMG Forensic & Integrity en hoogleraar bij RSM Erasmus Universiteit
 • Alexander MacLean, Hoofd Compliance ING Bank NL
 • Frank Schonewille, compliance officer ENEXIS B.V.
 • Arnd Thomas, site leader Dow Terneuzen en voorzitter van de VNCI werkgroep Veiligheid, Gezondheid en Milieu
 • Jenny Thunissen, Inspecteur-generaal Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Leonie van de Voort, directeur Charm
 • Pieter van der Zwet, directeur Noord Europa MWH Global

De dag wordt afgesloten met een debat over relatie compliance management, toezicht en regelgeving. Schrijf u vandaag nog in!