Nieuwe versie Android Smog app

Het verschijnsel smog krijgt steeds meer aandacht in het nieuws en de media. Men spreekt van smog als luchtvervuiling in een bepaalde periode opeens sterk toeneemt. De verminderde luchtkwaliteit heeft negatieve invloed op de gezondheid en verlaagt de verwachte levensduur. Vooral mensen die inspanning verrichten in de buitenlucht (sport!) of die aandoeningen hebben aan de luchtwegen doen er verstandig aan om het smog niveau in de gaten te houden.

De stoffen die invloed hebben op het ontstaan van smog zijn vooral ozon en fijn stof en in mindere mate stikstofdioxide en zwaveldioxide. Afhankelijk van de concentraties van deze stoffen is er sprake van drie verschillende smog situaties: gering, matig of ernstig. In het laatste geval is er een smog alarm situatie.

Met de Charm Smog app kan het smog niveau op eenvoudige wijze in de gaten worden gehouden. De app toont een overzicht van de concentraties ozon en fijn stof voor het noorden, midden en zuiden van het land. Via notificaties en kleursignalering wordt de gebruiker gewaarschuwd wanneer de smog niveaus verhoogd zijn.

In de nieuwe versie van de app is het grafisch design geheel vernieuwd.

Download de app in de Google Play store!