Nieuwe Charm Android app: Smog

Charm heeft een nieuwe app gelanceerd om de lucht kwaliteit in de gaten te houden: Smog. De app waarschuwt via notificaties en kleursignalering wanneer de huidige smog niveaus verhoogd zijn.

screenshot1_framed screenshot5_framed

De stoffen die invloed hebben op het ontstaan van smog zijn vooral ozon en fijn stof, en in mindere mate stikstofdioxide en zwaveldioxide. Afhankelijk van de concentraties van deze stoffen is er spraken van drie verschillende smog situaties: gering, matig of ernstig.

Hogere smog niveaus kunnen tot gezondheidsklachten leiden bij mensen met aandoeningen aan de luchtwegen (astma, allergie) en bij mensen die zich zwaar inspannen in de buitenlucht.

De gegevens in deze Smog app zijn afkomstig van Teletekst Pagina 711.

De Smog app is te downloaden via Google Play!