Prototype van Backstage Insights

bsi-logo-klein

Een eerste prototype is ontwikkeld van Backstage Insights, een nieuwe webapp voor de analyse van de Nederlandse omroep data zoals aangeboden door het Backstage project van de NPO.

Met Backstage Insights analyseer je de NPO Backstage data gebruik makend van de belangrijke metrieken uit data sciences. Backstage Insights zou als het ware een soort Google Analytics voor de Nederlandse publieke media kunnen zijn. Met Backstage Insights kunnen organisaties hun performance in de media monitoren en kunnen zij trends ontdekken. Verkregen inzichten kunnen vervolgens gebruikt worden voor het bepalen van de juiste strategie. De publieke omroepen kunnen de analyses en inzichten natuurlijk ook zelf gebruiken.

In de eerste versie biedt Backstage Insights de mogelijkheid om te analyseren hoe vaak bepaalde begrippen in combinatie met elkaar in de media voorkomen, dus hoe vaak ze in de media geassocieerd zijn.

Zo kan bijvoorbeeld gekeken worden naar de combinatie van politieke partijen met politieke onderwerpen. Dit geeft een indicatie over de mate waarin partijen over deze onderwerpen in openbaarheid treden. Vergelijken kan worden welke partij het meest over een bepaald onderwerp in de media komt. Of welk onderwerp een bepaalde partij het best weet uit te dragen. Deze laatste informatie is misschien interessant voor politieke partijen om te analyseren of de speerpunten van de partij wel voldoende in de media over het voetlicht worden gebracht.

Technisch gezien gebruikt Backstage Insights de Normalized Backstage Distance om de semantische afstand tussen twee termen te bepalen. Dit is een variant op de Normalized Google Distance, een metriek die gebaseerd is op de frequentie van het gecombineerd voorkomen van de termen in een verzameling documenten.

In volgende versies van Backstage Insights zijn verdere uitbreidingen en verfijningen ingepland. Zo kan ook rekening worden gehouden met woorden die meerdere betekenissen kunnen hebben of met synoniemen die voor hetzelfde begrip gebruikt kunnen worden. Daarnaast zijn er uitbreidingen van de analyse mogelijk zoals het zichtbaar maken van de verschillen tussen de semantische afstand tussen begrippen per nieuws programma of per omroep. Ook kan de ontwikkeling van de semantische afstand zichtbaar gemaakt worden in de tijd.

Uitgebreidere informatie is in dit blog te vinden: http://www.charm.nl/wordpress/?p=264.

Backstage Insights is een inzending voor de NPO Backstage Competitie.

bsi-screenshot