Compliance als Succesfactor

afbeelding Waarom doen we het eigenlijk

“Compliance heeft vaak een negatieve bijklank: toezicht op naleving van veel, soms zelfs tegenstrijdige regels, die het ondernemen onnodig bemoeilijken. Dit is een gemiste kans. Compliance zou juist als positief moeten worden gezien! Compliancemanagement is de basis voor verantwoord ondernemen en draagt bij aan een betere verstandhouding tussen bedrijfsleven en samenleving en tussen bedrijven en hun toezichthouders. Dan moet een bedrijf het wel goed organiseren, het breder trekken dan wet- en regelgeving en werken aan een positieve compliance-cultuur en –attitude in alle lagen van de organisatie. De nieuwe ISO-richtlijn voor compliancemanagement helpt hierbij.”

Lees de rest van het artikel hier!