Nederlandse Top 40 app voor Android

Top40Poster

Luister jij iedere vrijdag naar Radio 538 als Jeroen Nieuwenhuize de enige echte Nederlandse Top 40 presenteert? En wil je altijd kunnen kijken en luisteren naar je favoriete Top 40 tracks? Dan hebben we goed nieuws voor je. Charm heeft recent de Top 40 Android app ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Stichting Nederlandse Top 40. Het totaal aantal downloads in de Google Play store is al ruim over de 40.000, en stijgt vrolijk verder. En daar zijn we trots op! Natuurlijk houden we de commentaren in de Play Store goed in de gaten, zodat we de app nog mooier kunnen maken dan deze al is.

Features:

  • Overzichtelijk scherm met de Top 40, Top 40 Trends, Tipparade, Album Top 40 en Film Top 40. Bij de Trends zie je natuurlijk de Nieuwste Hits, Alarmschijf, Superstip en Stip.
  • Luister naar jouw favoriete song en bekijk de bijbehorende video clip. Je ziet ook meteen de huidige en vorige positie, het totaal aantal weken in de Top 40, en het totaal aantal verzamelde punten.
  • Deel je favoriete song op sociale media, zoals Facebook, Twitter, Google+.
  • Ontvang een melding zodra er een nieuwe Top 40 lijst uitkomt!

Download de Top 40 app in de Google play store!

Maak het web toegankelijker, juist voor mensen met een handicap!

at_act_key

Om de exponentieel groeiende hoeveelheid informatie via internet voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk te maken, moet bij het ontwikkelen van websites ook rekening worden gehouden met mensen met een handicap. De informatie dient bovendien via elk beschikbaar device benaderbaar te zijn.

Het World Wide Web Consortium (W3C) heeft de internationaal geldende Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versie 2.0 opgesteld. Deze richtlijnen kunnen websites beter toegankelijk maken voor mensen met een handicap. De Stichting Waarmerk drempelvrij.nl heeft de richtlijnen uit de WCAG voor Nederland nog met een aantal universele richtlijnen uitgebreid. Deze richtlijnen zijn onderverdeeld in drie niveaus. De eerste twee niveaus hebben betrekking op de toegankelijkheid van websites. Het derde niveau beschrijft, naast toegankelijkheid, ook diverse kwaliteitsaspecten.

Als ondersteuning bij het ontwikkelen van een website zijn diverse closed – en open source-programma’s beschikbaar. Deze programma’s kunnen helpen bij het vinden van problemen met betrekking tot de richtlijnen. Het nadeel van veel programma’s is dat ze maar een beperkt aantal richtlijnen controleren en vaak alleen maar op het eerste en/of tweede niveau.

Om de ontwikkelaar beter van dienst te zijn, is het noodzakelijk de bestaande programma’s verder uit te bouwen. Internationaal is al een aantal open source-initiatieven gaande waarop doorgeborduurd kan worden. Charm heeft zich tot doel gesteld actief bij te dragen aan de ontwikkeling van bestaande software, door de ontwikkelaar tijdens het gehele traject op verschillende manieren te ondersteunen.
Deze ondersteuning bestaat concreet uit de volgende drie elementen:

1. Hulp bij het aandragen van oplossingen
Het volstaat niet om uitsluitend aan te geven waar de fouten zitten: belangrijk is juist ook om mogelijke oplossingen aan te dragen. Vooral dit laatste ontbreekt vaak in bestaande programma’s.

2. Hulp bij de automatische controle op richtlijnen
Veel van de richtlijnen kunnen niet of slechts gedeeltelijk automatisch worden gecontroleerd. Tijdens de controle moet de ontwikkelaar aan kunnen geven of aan een richtlijn is voldaan. Deze keuze kan dan bijvoorbeeld via metadata aan de website worden toegevoegd, zodat de richtlijn bij een volgende iteratie niet opnieuw gecontroleerd hoeft te worden.

3. Hulp bij de rapportage over de voortgang
Om inzicht te krijgen in de mate waarin de website voldoet aan de richtlijnen, moet het mogelijk gemaakt worden voor elk van de drie niveaus rapporten te genereren. Deze rapporten kunnen eventueel als bewijs dienen voor het verkrijgen van het certificaat van drempelvrij.nl.

Door de programma’s zo te ontwikkelen dat ze – zonder de ontwikkelaar te hinderen – deel gaan uitmaken van het ontwerp- en implementatietraject, zal de kans op het gebruik van de programma’s toenemen. En dit heeft uiteindelijk weer een positieve invloed op de toegankelijkheid van websites, juist voor mensen met een handicap!

Nieuwe versie NedRadio

Er is een nieuwe versie beschikbaar van NedRadio, de Android app voor het online beluisteren van Nederlandse radio stations.

web_hi_res_512

De app is voorzien van een nieuw icoon en de presentatie is verbeterd. Via een nieuwe instelling kan worden geregeld of het afspelen pauzeert op de momenten dat een telefoon oproep binnenkomt of een andere audio applicatie speelt.

Downloaden van de nieuwe versie kan in Google Play store.

Nieuwe Charm Android app: Smog

Charm heeft een nieuwe app gelanceerd om de lucht kwaliteit in de gaten te houden: Smog. De app waarschuwt via notificaties en kleursignalering wanneer de huidige smog niveaus verhoogd zijn.

screenshot1_framed screenshot5_framed

De stoffen die invloed hebben op het ontstaan van smog zijn vooral ozon en fijn stof, en in mindere mate stikstofdioxide en zwaveldioxide. Afhankelijk van de concentraties van deze stoffen is er spraken van drie verschillende smog situaties: gering, matig of ernstig.

Hogere smog niveaus kunnen tot gezondheidsklachten leiden bij mensen met aandoeningen aan de luchtwegen (astma, allergie) en bij mensen die zich zwaar inspannen in de buitenlucht.

De gegevens in deze Smog app zijn afkomstig van Teletekst Pagina 711.

De Smog app is te downloaden via Google Play!

Theodoor Gilissen wint Gouden Stier!

Theodoor Gilissen Bankiers heeft een Gouden Stier voor Beste Vermogensbeheerder gewonnen. De Gouden Stier wordt ook wel de “Oscar van de Beleggingswereld” genoemd.

m1fw2omjsjvu

Vermogensbeheerders moesten aan de hand van een casus een beleggingsvoorstel maken. Bij de beoordeling van het voorstel werd onder meer gekeken naar de risicoindicatie, het risicomanagement, prognoserendementen, en de spreiding van de portefeuille. De jury heeft uiteindelijk Theodoor Gilissen Bankiers als winnaar uitgekozen.

Wij feliciteren onze klant Theodoor Gilissen met deze mooie prijs!