Prototype van Backstage Insights

bsi-logo-klein

Een eerste prototype is ontwikkeld van Backstage Insights, een nieuwe webapp voor de analyse van de Nederlandse omroep data zoals aangeboden door het Backstage project van de NPO.

Met Backstage Insights analyseer je de NPO Backstage data gebruik makend van de belangrijke metrieken uit data sciences. Backstage Insights zou als het ware een soort Google Analytics voor de Nederlandse publieke media kunnen zijn. Met Backstage Insights kunnen organisaties hun performance in de media monitoren en kunnen zij trends ontdekken. Verkregen inzichten kunnen vervolgens gebruikt worden voor het bepalen van de juiste strategie. De publieke omroepen kunnen de analyses en inzichten natuurlijk ook zelf gebruiken.

In de eerste versie biedt Backstage Insights de mogelijkheid om te analyseren hoe vaak bepaalde begrippen in combinatie met elkaar in de media voorkomen, dus hoe vaak ze in de media geassocieerd zijn.

Zo kan bijvoorbeeld gekeken worden naar de combinatie van politieke partijen met politieke onderwerpen. Dit geeft een indicatie over de mate waarin partijen over deze onderwerpen in openbaarheid treden. Vergelijken kan worden welke partij het meest over een bepaald onderwerp in de media komt. Of welk onderwerp een bepaalde partij het best weet uit te dragen. Deze laatste informatie is misschien interessant voor politieke partijen om te analyseren of de speerpunten van de partij wel voldoende in de media over het voetlicht worden gebracht.

Technisch gezien gebruikt Backstage Insights de Normalized Backstage Distance om de semantische afstand tussen twee termen te bepalen. Dit is een variant op de Normalized Google Distance, een metriek die gebaseerd is op de frequentie van het gecombineerd voorkomen van de termen in een verzameling documenten.

In volgende versies van Backstage Insights zijn verdere uitbreidingen en verfijningen ingepland. Zo kan ook rekening worden gehouden met woorden die meerdere betekenissen kunnen hebben of met synoniemen die voor hetzelfde begrip gebruikt kunnen worden. Daarnaast zijn er uitbreidingen van de analyse mogelijk zoals het zichtbaar maken van de verschillen tussen de semantische afstand tussen begrippen per nieuws programma of per omroep. Ook kan de ontwikkeling van de semantische afstand zichtbaar gemaakt worden in de tijd.

Uitgebreidere informatie is in dit blog te vinden: http://www.charm.nl/wordpress/?p=264.

Backstage Insights is een inzending voor de NPO Backstage Competitie.

bsi-screenshot

NPO Backstage en Normalized Google Distance

19863555931_1a2e428368_o-300x208

NPO Backstage

De NPO heeft via het Backstage project onlangs een grote verscheidenheid aan programmadata beschikbaar gesteld aan het publiek. Het gaat onder meer om de programma gegevens van NPO Journalistiek zoals Nieuwsuur, EenVandaag, Oog in Oog en andere NTR programma’s zoals Het Klokhuis en College Tour. Naast een omvangrijke hoeveelheid metadata (zoals beschrijving, en tijdstip van uitzending) zijn ook bijvoorbeeld de complete ondertitels op te vragen.

De open programmadata is toegankelijk via de NPO Backstage API. Met behulp van deze API kunnen de programma gegevens eenvoudig worden doorzocht met behulp van de juiste URL’s. Zo levert de volgende URL bijvoorbeeld een lijst op van alle programma’s waarin het woord Rutte voorkomt:

http://backstage-api.npo.nl/v0/search/Rutte

Een volledige beschrijving van de API is hier te vinden.

Met behulp van de Backstage API kunnen allerlei interessante analyses worden gedaan. Zo is al eerder beschreven hoe met behulp van de API de populariteit van politici in de media kan worden gemeten. In een ander blog wordt met behulp van de API geanalyseerd hoe vaak Amsterdamse stadsdeel politici voorkomen in de landelijke media.

Semantische afstand tussen politieke partijen en onderwerpen

In deze post willen we nog een stapje verder gaan. We gebruiken de Backstage API om te analyseren hoe vaak bepaalde begrippen in combinatie met elkaar in de media voorkomen, dus hoe vaak ze in de media geassocieerd zijn.

Als voorbeeld toepassing hiervan kijken we naar de combinatie van politieke partijen met politieke onderwerpen. Dit geeft een indicatie over de mate waarin partijen over deze onderwerpen in openbaarheid treden. We kunnen vergelijken welke partij het meest over een bepaald onderwerp in de media komt. Of welk onderwerp een bepaalde partij het best weet uit te dragen. Deze laatste informatie kan bijvoorbeeld interessant zijn voor politieke partijen om te analyseren of de speerpunten van de partij wel voldoende in de media over het voetlicht worden gebracht.

Er zijn verschillende methoden om de mate van associatie of verbintenis tussen twee concepten of termen te meten. De methode in deze blog maakt gebruik van het concept van semantische afstand. De semantische afstand tussen termen is een metriek gebaseerd op de frequentie van het gecombineerd voorkomen van de termen in eenzelfde document voor een verzameling van documenten.

Zo is de semantische afstand gelijk aan 0 als de termen altijd samen voorkomen in dezelfde documenten; de termen staan dan zeer dicht bij elkaar en zijn sterk met elkaar verbonden. Aan de andere kant van het spectrum, als de termen nooit samen voorkomen, dan is de semantische afstand oneindig. Dus hoe sterker termen met elkaar zijn verbonden zijn, hoe kleiner de semantische afstand.

Normalized Google Distance en Normalized Backstage Distance

Het concept van semantische afstand krijgt een formele uitdrukking in de zogenaamde Normalized Google Distance (ngd) tussen twee woorden:  als x en y de betreffende twee woorden zijn, dan kan de ngd berekend worden met behulp van de volgende formule:

ngd

Hierbij zijn f(x) en f(y) het aantal hits bij een Google search naar term x, resp. y,  f(x, y) is het aantal hits bij een gecombineerde zoekactie naar zowel x en y, en M is het totaal aantal wepgina’s doorzocht door Google. De ngd is uitgebreid beschreven in de wetenschappelijke literatuur zoals bijvoorbeeld hier.

In deze blog gebruiken we een variatie op de ngd die we voor het gemak de Normalized Backstage Distance (nbd) hebben gedoopt. In deze versie zijn f(x), f(y), het aantal resultaten bij het zoeken naar x resp y in de Backstage API,  f(x, y) is het aantal resultaten naar de gecombineerde zoeken van x en y, en M is het totaal aantal objecten in de API.

Een eenvoudig java programma om de ngb te berekenen staat in het appendix. Reeds berekende waarden worden opgeslagen in een cache zodat de API niet onnodig wordt belast.

Resultaten

We hebben de ngb berekend voor combinaties tussen de zes grootste politieke partijen/politici en een aantal belangrijke politieke onderwerpen zoals milieu, woningmarkt, immigratie, etc. De resultaten zijn weergegeven in de grafieken hieronder (graag aanklikken om de grafieken te vergroten). Let op dat in deze grafieken de semantische afstand tussen de politiek en het onderwerp wordt weergegeven; dus hoe kleiner de waarde, hoe vaker ze gecombineerd voorkomen in de media. Een verdere analyse van de precieze betekenis en interpretatie van deze resultaten is noodzakelijk.

Verfijning en uitbreiding

Natuurlijk zijn de berekeningen beschreven in deze blog nog maar een begin.

Er zijn verscheidene verfijningen mogelijk. Zo wordt nog geen rekening gehouden met woorden die meerdere betekenissen kunnen hebben (zoals “zorg”) of met synoniemen die voor hetzelfde begrip gebruikt kunnen worden. Er zijn echter verfijnder berekening methoden beschikbaar die hier rekening mee houden.

Daarnaast zijn er vele uitbreidingen denkbaar. Zo zouden bv. de verschillen tussen de semantische afstand tussen begrippen per nieuws programma of per omroepen kunnen worden geanalyseerd. Om de ontwikkeling van de semantische afstand zichtbaar te maken kan deze ook in de tijd worden uitgezet. Verder kunnen andere combinaties dan politieke partijen en onderwerpen worden geanalyseerd, zoals bedrijven of producten.

De Backstage API zelf zou ook verrijkt kunnen worden met complexere query methodes zoals de nbd.

Appendix: Java code

Java code voor het berekenen van de nbd van twee strings.

Compliance als Succesfactor

afbeelding Waarom doen we het eigenlijk

“Compliance heeft vaak een negatieve bijklank: toezicht op naleving van veel, soms zelfs tegenstrijdige regels, die het ondernemen onnodig bemoeilijken. Dit is een gemiste kans. Compliance zou juist als positief moeten worden gezien! Compliancemanagement is de basis voor verantwoord ondernemen en draagt bij aan een betere verstandhouding tussen bedrijfsleven en samenleving en tussen bedrijven en hun toezichthouders. Dan moet een bedrijf het wel goed organiseren, het breder trekken dan wet- en regelgeving en werken aan een positieve compliance-cultuur en –attitude in alle lagen van de organisatie. De nieuwe ISO-richtlijn voor compliancemanagement helpt hierbij.”

Lees de rest van het artikel hier!

Nieuwe versie NedRadio!

web_hi_res_512

Gisteren is een nieuwe versie van NedRadio verschenen! NedRadio is de beste en meest gebruikersvriendelijke app voor het luisteren naar Nederlandse radio zenders op uw Android telefoon of tablet.

In de nieuwe versie kan nu op eenvoudige manier worden gezocht in de uitgebreide lijst van zenders. Verder kunnen zenders kunnen worden toegevoegd aan een lijst van favorieten zodat ze vliegensvlug toegankelijk zijn.

De nieuwe functionaliteit is een toevoeging op de uitgebreide reeds beschikbare functionaliteit zoals support voor chromecast, zender snelkoppelingen op het start scherm, etc etc.

Download of update NedRadio nu via de Google Play Store!

Een waterpomp in Tanzania!

SungaPumpcharmIedere dag gaan er in Afrika waterpompen stuk. Dit is levensbedreigend voor de mensen, speciaal voor jonge kinderen. Om dit probleem duurzaam op te lossen heeft The FairWater Foundation de BluePump ontwikkelt. Een betrouwbare, makkelijk te onderhouden  waterpomp die een leven lang meegaat.

Charm heeft samen met FairWater een waterpomp gerealiseerd in Sunga in Tanzania op de GPS positie S4 31 58.3 E38 12 44.8. Het heeft even geduurd maar dan heb je ook iets. Eén BluePump geeft  40 gezinnen meer dan 25 jaar veilig drinkwater!

Informatie van de Fairwater website over het project:

Sunga is a busy place in a remote area in the Usambara mountains. The main activities are the sawmill and trading, there is a regional market every Monday. Sunga is also the capital of the 8 villages around, grouped in the Ward Sunga. For the 1200 villagers there is one private owned pump available but this one is situated far outside the village.

Yahaya Selemani, water pump manager and chairman from Sunga: “A water hole was available in Sunga Village before the pump, but community members waited in line for 1 ½ hours to get one bucket of water.” Alfani, another villager of Sunga: “life is easier now since I can get water without long walks up and down the mountains.” Selemani: “Without long lines, people have more time for their jobs. Each house is paying 300 shillings per month to maintain the pump.” Brad Elder, physicist and guest of MamboViewPoint: “People take much more pride in it (work and final product) because it’s theirs, as opposed to something that’s given to them.”

Ali, director of Jamiwater: “After placing the pump it appeared that the filter down below in the pipe was not good enough and sand was blocking the bailer. It made a new borehole necessary where we put jute around the pipe to filter better. Also we used smaller gravel which had to come all the way from Tanga”

Brad: “Clean water is the number one determinant of whether or not you’ll live to die of old age. Everything else is icing on the cake. I went to the pump sites with Herman many times and was impressed to see hands-on how the pump project worked.”

The pump is sponsored by Charm and Ralph Tuijn who biked from Cairo to Cape town to raise money for the Fairwater pumps.

 

Introductieseminar Compliancemanagement

Introductieseminar Compliancemanagement
 • 27 mei 2015, Jaarbeurs Utrecht
 • 13.00 – 17.00 uur
 • € 295,00
 • inclusief de Nederlandse vertaling van NEN-ISO 19600
Tijdens dit seminar wordt de Nederlandse vertaling gelanceerd van NEN-ISO 19600. Deze internationale richtlijn voor compliancemanagement helpt organisaties met het borgen van de naleving van wet- en regelgeving, maar ook bij het voldoen aan allerlei andere eisen, zoals klanteneisen, interne gedragscodes en branche-afspraken.
Programma
Dagvoorzitter is Sylvie Bleker-Van Eyk, Director bij Deloitte Risk Services BV en voorzitter NEN normcommissie compliancemanagement. De dag gaat in op de ontwikkeling, inhoud en toepassing van ISO 19600 en is gevuld met bijdragen van:

 • Jaap Cats, Afdelingshoofd toezicht en handhaving, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
 • Dick Hortensius, Senior consultant NEN
 • Muel Kaptein, Partner at KPMG Forensic & Integrity en hoogleraar bij RSM Erasmus Universiteit
 • Alexander MacLean, Hoofd Compliance ING Bank NL
 • Frank Schonewille, compliance officer ENEXIS B.V.
 • Arnd Thomas, site leader Dow Terneuzen en voorzitter van de VNCI werkgroep Veiligheid, Gezondheid en Milieu
 • Jenny Thunissen, Inspecteur-generaal Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Leonie van de Voort, directeur Charm
 • Pieter van der Zwet, directeur Noord Europa MWH Global

De dag wordt afgesloten met een debat over relatie compliance management, toezicht en regelgeving. Schrijf u vandaag nog in!

Luister overal Top 40 Radio met de mobiele Top 40 app!

top40radio

Met de nieuwste versie van de Top 40 app kun je nu overal en altijd luisteren naar de Top 40 Radio!

Op dit station worden Non Stop de grootste Top 40 hits en artiesten uitgezonden. Zowel de populairste hits van dit moment als de grootste hits uit vijftig jaar Top 40-geschiedenis zijn te horen. “De soundtrack van je leven op een station,” omschrijft Top 40-presentator Jeroen Nieuwenhuize het format van de zender. Zo wordt de luisteraar elke dag verrast met de Top 40 Shuffle. Ook komen de Number Ones voorbij. Elke vrijdag is natuurlijk de Media Markt Top 40 via het nieuwe station te horen.

De Top 40 Radio kan worden beluisterd met de app terwijl deze in de achtergrond draait en zelfs als het scherm uitstaat!

De Top 40 app is beschikbaar voor Android en IOS en wordt via het gebruikelijke update mechanisme verspreid.

Charm steunt Vereniging Aandacht voor de Medische Bijsluiter!

zum

De medische bijsluiter is voor veel mensen moeilijk te begrijpen. De vereniging Aandacht voor de Medische Bijsluiter ontwikkelt initiatieven om dit te verbeteren.

Charm steunt deze initiatieven met haar app ZUM. Vind zo veel mogelijk getallen waarmee je de som kunt maken en draag daarmee bij aan veilig medicijn gebruik voor iedereen! Zum is binnenkort verkrijgbaar in Google play store en IOS app store.

Zie het persbericht van 19 maart 2015:

Ieder slachtoffer telt!

Op 24 maart organiseert AvMB (Vereniging Aandacht voor Medische Bijsluiter) met diverse zorg- en welzijnsorganisaties een workshop ter bevordering van veilig medicijngebruik.

Grassi: “Er moet een einde komen aan het verschuilen achter protocollen, richtlijnen en wetten die niet werken. Een leesbare medische bijsluiter is van levensbelang. Ik ben daarom blij dat om de vereniging een vliegende start te geven het Amsterdamse software bedrijf Charm de App Zum ontwikkeld. De opbrengsten van deze app komen grotendeels ten goede aan de vereniging”.

Verkeerd medicijn gebruik staat wereldwijd ten onrechte laag op de agenda. Het aantal doden en slachtoffers veroorzaakt door verkeerd medicijn gebruik is misschien wel groter dan het aantal veroorzaakt door verkeersongelukken (2013: 560 bron cbs statline). Wereldwijd kost het miljarden volgens diverse onderzoeken.

Er is nog steeds te weinig aandacht voor verkeerd medicijn gebruik, ondanks rapporten van bijvoorbeeld het IMS, Institute for Healthcare Informatics, dat in oktober 2012 werd gepresenteerd tijdens een internationaal farmaceutisch congres in Amsterdam.

Omdat de huidige aanpak niet werkt organiseren wij een Ronde Tafel, want ieder slachtoffer door verkeerd medicijnengebruik is er anno 2015 één teveel.

De ronde tafel bijeenkomst vindt op 24 maart van 12.00 tot 17.00 uur in Buurtcentrum de Honingraat, Slotermeerlaan 103, Amsterdam.

Voor meer informatie en interviews kunt u contact opnemen drs. A. Grassi voorzitter van Aandacht voor Medische Bijsluiter per mail alexander@medischebijsluiter.nl of mobiel 06-46061096.

Nieuwe versie NedRadio

radio-255746_640

Luister naar online Nederlandse radio stations met de Android app NedRadio.

Nu vernieuwd met nog meer stations en ondersteuning voor Chromecast. Plaats een snelkoppeling op het start scherm om een station met een klik te starten!

Nieuwe zenders worden op verzoek toegevoegd.

Download de gratis app hier uit de Google Play Store.

Eigenschappen onder meer:

 • Gratis en zonder reclame
 • Snelkoppelingen naar zenders op start scherm
 • Modern Android Holo gebruikersinterface
 • Chromecast ondersteuning
 • Uitstekende audio kwaliteit door speciale player
 • Bepaal volgorde zenders met drag&drop
 • Ingebouwde sleep timer kan het afspelen na in te stellen interval uitschakelen
 • Herconnect automatisch bij verlies of switchen van netwerk (bv. van Wi-Fi naar mobiel netwerk)
 • Afspelen pauzeert als u wordt gebeld
 • Optie om alleen over wifi af te spelen
 • Optie om afspelen te stoppen als koptelefoon wordt losgekoppeld

Zenderaanbod bestaat onder meer uit 538 Top 40 Radio, NPO Radio 1, 2, 4, 5, 6, Radio 3FM, BNR Nieuwsradio, Radio 538, Sky Radio, Q-Music, Radio Veronica, 100%NL, Radio 10 Gold, Arrow Classic Rock, Classic FM, Slam! FM, FunX, RadioNL, Slam!FM Hardstyle, JuizeFM, Decibel, DeepFM, FreshFM, FeelGood, Traffic Radio, PuurNL, Veronica Top 1000, RTL Top 4000, Radio 8FM, Top 2000, Radio West, Soul Radio, Radio Oost, Radio M Utrecht, Radio Tijdloos, Radio Continu, JimmyFM, Omroep Brabant, Radio Bollenstreek, Q-Music Non-Stop, Q-Music Foute Uur Non-Stop, HOi FM, Radio Gelderland, Radio Noord, Groot Nieuws radio, VRT Radio 2 Antwerpen, Radio Flevoland, Radio Hoeksche Waard, Hardcore Radio, FunX Latin, FunX Reggae, Omrop Fryslân, Efteling Radio, Radio 53L8!, Piratenhits, Veluwe FM, Dance Department, 538Nonstop40, 538NL, RTL Lounge, 538 Hitzone, 538 Festival Radio, 538 Party, JFK, 538 Ibiza, Geweld Uut Twente, Sublime FM, Crossroads Country Radio, Wos, ALLsports Radio, Sterren.nl, Gooisch Music, Omroep Groesbeek, FunX Arab, FunX Hip Hop, FunX Dance, FunX Slow Jamz, AVROTROS Baroque, AVROTROS Old School, AVROTROS Easy Listening, AVROTROS Film, AVROTROS Puur, AVROTROS Fifties, AVROTROS Sixties, AVROTROS Toppers, Studio ANT, Candelight Radio, Belgian Oldies Radio, Reformatorische Omroep, Sky Radio Christmas.

Nieuwe Misdaad In Kaart App

ic_launcher-web

Bekijk met de nieuwe Misdaad in Kaart Android app hoe vaak er in uw buurt wordt ingebroken!

Met Misdaad in Kaart kunt u zelf zien of er de afgelopen drie maanden in uw omgeving is ingebroken. Na het invoeren van uw postcode ziet u alle pogingen tot inbraak en inbraken in de omgeving.

screenshot1_framedscreenshot2_framedscreenshot4_framed
Bij Nieuws kunt u lokaal politienieuws zien.
Bij Mijn Buurt kunt u informatie vinden over de politie in de betreffende buurt, zoals de wijkagent en het dichtstbijzijnde politiebureau. Handig als u snel contact wilt maken.

U kunt een alarm instellen om van nieuwe meldingen op de hoogte gehouden te worden. Zo weet u wanneer u extra alert moet zijn!

De gegevens voor deze app zijn afkomstig van de website van de politie.

Google-Play-Badge-small